apflogo

 

1% ÉJJELI JÁRŐRÖZÉSRE PÁTYON! 

Kérjük, hogy  amennyiben a befizetett személyi jövedelem adójának 1%-át alapítványunk támogatására felajánlja, amit teljes egészében a Pátyi Biztonsági Központ éjszakai járőrözés, és technikai rendszereinek, üzemanyag beszerzésének biztosítására fogjuk fordítani, az adóbeavallásban a kedvezményezett rovatba az alábbiakat írja:
19179801-1-13
A
lapítványunk nevében a közös biztonságunk iránti elkötelezettségét előre is köszönjük!

2014. október hó 20.-án 255 112.-Ft érkezett,
2015. szeptember hó 28.-án 251.655.-Ft- érkezett,
2016. szeptember hó 20.-án 200.476.-Ft- érkezett,
2017 december 06.-án 176 668.-Ft érkezett.

Köszönjük, és várjuk 2018-ban is szíves hozzájárulásukat a közös biztonságunkhoz, a nyílt internetszolgáltatás továbbépítéséhez, testvértelepülési  kapcsolataink fejlesztéséhez!

 

APF

Tisztelt látogató!

   A 2016 január hó 1.-én új kuratórium vette át az alapítvány irányítását, és az alapító önkormányzat  céljai szerint folytatja működését.

   Az új kuratórium 3 főből áll: 

  • Schneider Mihály kuratórium elnöke
  • Detre Zsolt kuratóriumi tag
  • Váci Péter kuratóriumi tag

  Az alapítvány több, más,  tartós közérdekű feladata mellett, a fő tevékenységét a Pátyi biztonságvédelem további fejlesztésére fordítja. Sikeresen megőríztük a  2013-2016-os év  teljesítése alapján a szervezet közhasznú jogállását  az új  (Cnytv 44§. ) civil szervezeteket meghatározó törvény szerint is.

  Megújúlt erővel a külső támogatások, illetve pályázati források bevonási képességének kialakítására, a pályázatokon, támogatási rendszerekben történő szakértő pályázásra, a biztonságvédelem aktív menedzselésére, az Önkormányzat, a közösségünk ez irányú támogatására koncentrálunk. A közhasznú alapítvány bizonyítottan működőképes kereteket biztosít munkánkhoz, ezúton is hívok minden tenni akarót, hogy csatlakozzon, támogassa tevékenységünket. Új feladatunk a biztonsági központ átépítésének technikai biztosítása, a térfigyelő rendszer működöképességének fenntartása más átmeneti helyszínen, és visszatelepülés a felújított épületbe, Fontos új elem, hogy a testvértelepüléseken ingatlant vásáróltunk, melynek felújítását is tervezzük a 2017-es évben, melynek előnyeit minden Pátyi gyermek, és felnőtt élvezheti majd. 

  Az elmúlt 4 év eredményei (Video rendszer, WIFI rendszer, Biztonsági központ, Játszótér építés, Zsoboki vendégház stb.) már láthatóak, kézzelfoghatóak mindenki számára, bizonyítva azt, hogy minimális ráfordítással, összefogással, sok társadalmi munkával is lehet szép eredményeket elérni, szakértő elkötelezettséggel, és a biztonságvédelem össztársadalmi üggyé tételével, az erre alkalmas önkormányzati vezetéssel, mindannyiunk közös érdekében a tenniakarókkal összefogva. 

   Bízom abban, hogy további építő munkánk eredményeként igazi politikától mentes, össztársadalmi üggyé válhat a közbiztonság, és annak fejlesztése, a közösségi internethozzáférés bővítése, amely világnézettől függetlenül képezi azt a közös helyi feladatot, amelyet alapcélként kezelhetünk, és mindannyian fenntartások nélkül azonnal elfogadhatunk.    

   Összefogás nélkül ez a cél, a közbiztonság javulása - a forráshiányos helyzetünkben- elérhetetlen cél lenne, persze mindannyiunk kárára, amelyet az elmúlt évtizedekben már megtapasztaltak a Pátyiak.

  A jövőben is számítok, arra a szilárd és kitartó támogatásra, amelyet a bevált és sikeres (társadalmi munkában dolgozó!) biztonságvédelmi csapattól, az aktív és tenni akaró Pátyi polgároktól, a tisztelt képviselő testület támogató többségétől, és főképp a polgármester úrtól kaptunk. 

   Pozitívan és megerősített hittel tekintek a jövőbe, tudatos, tervszerű munkánkal már behoztuk a Pátyi lakosokat sújtó biztonságvédelmi elmaradottságot - az alapok már készen állnak- a felépítmény tökéletesítése, hatékonyságának növelése, az alapítvány által létrehozott rendszerek szolgáltatásainak működtetése, a felhasználhatóságának a lakosok számára történő kiterjesztése  a tervünk  a jövőre nézve.

          Üdvözlettel:

Schneider Mihály Eu. mk.    
    a kuratóriumi elnök 

 

Ön itt van: Home Hírek Tisztelt látogató!